Välkommen till Västsvensk Stengravyr!

Stengravyr

Västsvensk Stengravyr utför inskriptioner (stengravyr) på gravsten, förgyllning av text på gravsten och ommålning av gravstenstext. Med andra ord allt inom gravyr i sten in i minsta detalj. Upptagningsområdet för stengravyr sträcker sig från Malmö till Gävle i mellersta Sverige.

Montering av befintlig gravvård

Västsvensk Stengravyr utför även monteringar av befintligt gravvårdar, riktning, dubbning och rengöring av gravsten och gravvårdar. Frågor?
Kom i kontakt med montörer i ditt distrikt här.

Återanvändning av gravvård

Det har blivit mer vanligt att man återanvänder gamla gravvårdar d.v.s. att man slipar bort befintlig text och dekor sedan graveras stenen på nytt. Är det en sten med gamla släktband kan stenen vändas, baksidan blir då ny framsida som sedan graveras enligt önskemål.

Försäljning av gravvårdar och gravsten

Västsvensk Stengravyr tillhandahåller även försäljning av nya gravvårdar och gravstenar samt ser till att ni enkelt kan köpa relaterade produkter som dekoration i form av sparvar, duvor och emperi planteringslådor för plantering av blommor vid gravplatsen.

Cancerfonden 2018